JanuszKorczak.pl

abc

„Dlaczego nie mamy możliwie wcześniej nauczyć dziecka, czym jest pieniądz, wynagrodzenie za pracę, aby czuło wartość, złe i dobre strony posiadania?”

Janusz Korczak, Jak kochać dziecko. Dom Sierot, 1920, 1929
(Dzieła, t. 7, Warszawa 1993, s. 289)


„Często słyszymy […]: – Ach, tam, gdzie są pieniądze, tam może być porządek. Bo porządek drogo kosztuje. Otóż to nieprawda. Właśnie nieporządek drogo kosztuje”. 

Janusz Korczak, Zgubiony kwit. Z Tygodnika Domu Sierot. „W słońcu” 1914, nr 21
(Dzieła, t. 11, wol. 1, Warszawa 2003, s. 166)


„Mówi się: ‘Nędzarz, biedak, ubogi, niezamożny, zamożny, bogacz, magnat’.

Różne są stopnie nadmiaru i braku. Ale można inaczej jeszcze podzielić ludzi: na takich,
którzy mają, ile potrzeba, i takich, którzy wydają więcej, niż zarabiają.”

Janusz Korczak, Prawidła życia, 1930
(Dzieła, t. 11, wol. 1, Warszawa 2003, s. 53)

HISTORYCZNE INSPIRACJE DLA PRZYSZŁOŚCI
Lata 1924-2024

100 lat od wydania „Bankructwa Małego Dżeka” Janusza Korczaka,
100 lat od powstania polskiego złotego,
100 lat od utworzenia Banku Polskiego,
100 lat od utworzenia Banku Gospodarstwa Krajowego.

Edukacja ekonomiczna jako fundament dobrobytu narodowego i osobistego

Ustanowienie roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej, a w jego ramach organizacja projektu „ABC Ekonomii Korczaka”, będzie stanowiło formę docenienia poczynionych na przestrzeni ostatnich 100 lat wysiłków tysięcy osób i instytucji zaangażowanych  popularyzowanie i przekazywanie tej jakże ważnej wiedzy, a także wyraźnym wsparciem dla inicjatyw podejmowanych obecnie zarówno przez instytucje publiczne jak i podmioty sektora organizacji pozarządowych. Będzie również okazją do przypomnienia znaczenia reform i inicjatyw gospodarczych Władysława Grabskiego oraz idei edukacji ekonomicznej zawartej w książce Janusza Korczaka „Bankructwo Małego Dżeka”. Projekt „ABC Ekonomii Korczaka” to edukacja ekonomiczna realizowana poprzez przesłania zawarte w książkach Janusza Korczaka w szczególności przygód ekonomicznych małego Dżeka. Inicjatywa ta będzie zapewne również ważnym wsparciem dla procesu wdrażania nowego przedmiotu ekonomicznego do szkół ponadpodstawowych oraz Krajowej Strategii Edukacji Finansowej.


Jak wynika z dostępnych badań i analiz, w tym m.in. Badań NBP czy Raportu „Biznes i Zarządzanie – reforma podstaw przedsiębiorczości”, poziom wiedzy ekonomicznej w Polsce, w tym w zakresie finansów czy przedsiębiorczości jest niedostateczny, co generuje olbrzymią potrzebę szybkich i skoordynowanych działań zmierzających do poprawienia jakości i rozszerzenia skali edukacji w tym zakresie. Jest to w dzisiejszym świecie niezbędny element przygotowania młodych ludzi do życia zawodowego i społecznego oraz udziału w budowaniu nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki narodowej.

Decyzja o zamianie obecnego przedmiotu pn. Podstawy przedsiębiorczości (od wielu lat fundamentu edukacji ekonomicznej w systemie edukacji formalnej) na przedmiot pn. Biznes i Zarządzanie, obok wdrażania Krajowej Strategii Edukacji Finansowej i ogłoszenia roku 2024 – Rokiem Edukacji Ekonomicznej, może stać się istotnym elementem rozwoju edukacji w tym zakresie w polskim systemie edukacji.

Szczególny wymiar symboliczny ma wdrażanie tych zmian w przeddzień 100. rocznicy wielkich reform gospodarczych Władysława Grabskiego, który podkreślał szczególną wagę wiedzy ekonomicznej młodego pokolenia dla budowania, rozwoju i utrwalania niepodległości Polski. Jego idee edukacyjne w tym zakresie wsparte zostały przez Janusza Korczaka, który wydał jedną z najważniejszych książek w zakresie praktycznej i powszechnej edukacji ekonomicznej jakie napisano Polsce pt. „Bankructwo małego Dżeka”.

ABC EKONOMII JANUSZA KORCZAKA 

Problematyka ekonomiczna zawsze miała i ma coraz większy wpływ na człowieka.
W koncepcjach wychowania, które w dziejach pedagogiki już się pojawiały, rzadko mówiono jednak o pieniądzach i wychowaniu do ich zdobywania i wydawania.

Jedną z miej znanych twarzy Janusza Korczaka jest ta dotycząca ekonomii, a dokładnie wychowania ekonomicznego. Jego nadrzędnym celem nie było uczenie teorii finansów, ale działanie – budowanie przedsiębiorczych postaw przez umiejętność świadomego gospodarowania finansami, zarządzania pieniędzmi i oszczędzania -tego uczył swoich wychowanków, dając im kieszonkowe, pozwalając organizować finansowe życie wspólnoty, wreszcie pozwalając wziąć odpowiedzialność za działania, które podejmują.

Musisz wiedzieć, że z własnymi pieniędzmi każdy może robić co chce – liczyć je albo nie liczyć.
To jego sprawa. Ale z cudzymi trzeba być niesłychanie ostrożnym, kontrola musi być najściślejsza. Trzeba prowadzić książkę wpłat i wydatków, każdy wydatek musi być potwierdzony rachunkiem.

W kupiectwie, w handlu – najważniejsza jest kalkulacja. Kalkulacja jest to obliczanie, ile płacić, ile zarabiać, za ile sprzedawać. I to właśnie musisz obliczyć z góry, co jest dość trudne.
(J. Korczak „Bankructwo małego Dżeka”, Warszawa 1924, s. 130, s. 141)

Ponad 100 000 uczestników w pierwszym roku realizacji projektu

Projekt edukacyjny ABC Ekonomii Janusza Korczaka, który realizowany będzie w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej 2024 dotrze do szkół, nauczycieli, a przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Istotą Projektu jest pokazanie, że przedsiębiorczość wspiera realizację założonych celów i sprawia, że można się stale rozwijać. Na podstawie ekonomicznego alfabetu Janusza Korczaka opracowane zostaną scenariusze lekcji, merytoryczne materiały edukacyjne dla szkół oraz zorganizowane zostaną seminaria dla nauczycieli.

NAJWAŻNIEJSZE AKTYWNOŚCI PROJEKTU

• LEKCJE
• WYKŁADY
• SEMINARIA
• KOMIKSY
• KONKURSY
• MATERIAŁY EDUKACYJNE

HARMONOGRAM

1. Prace koncepcyjne – maj/czerwiec 2023 
2. Prace nad materiałami Projektu – lipiec 2023 
3. Start Projektu – wrzesień 2023 
4. Seminarium dla nauczycieli – wrzesień 2023
5. Realizacja głównych aktywności – 2024 rok

KONTAKT

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości
Leona Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa

Monika Kondek
mkondek@wib.org.pl
(+48) 507 194 024

Oskar Pardyak
opardyak@wib.org.pl
(+48) 791 944 757

Przewiń na górę